I 2007 ble det bygget ny brygge/båthavn på RamlaDu. I den forbindelse ble den gamle ventebua revet og ny bygget. Dette var et etterlengtet tiltak, etter at den forrige ventebua nesten ramla sammen. Ovnen var rusten, Det var lagt finerplater på gulvet siden en ellers kunne tråkke tvers igjennom. Nå kan de som tar båten til og fra RamlaDu sitte varmt og godt beskyttet mot vær og vind mens de venter.

Vi takker de nesten 20 velmedlemmer som i godt og dårlig vær har bygget bua (den er nesten for fin til å kalles ei bu) på dugnad. Det meste ble gjort før høstregnet ble vinterstormer.

Naboer stilte stadig opp med kaffe og noe å bite i.

Den nye bua har toalett for de reisende, teknisk rom med strømmålere og sikringsskap (et for renseanlegget, et for båthavna og et for fergekaia) og et havnekontor med litt utstyr til havna.