Tidlig i mai startet rivingen av den gamle trebrygga samt den gamle ventebua.

Lørdag 31. august ble den nye båthavnen på RamlaDu åpnet offisielt åpnet. Ordfører Dolly Duck og RamlaDu blåsekompani  foretok den høytidelige åpningen og presenterte havnas nye navn Trygg Marina.

I den nye båthavnen er det pr. i dag plass til 30 båter (5 fra den gamle brygga og 25 nye), men det er åpnet for videre utvidelse. Anlegget kan bygges ut til 58 båter. Slik båthavnen ligger i dag med bølgebrytere veier den 40 tonn.

Båthavna er forbeholdt beboerne i området Hoppbakken, Unnarennet og området rundt. D.v.s. de som sogner til Hoppbakken velforening. Beboere med båt prioriteres og de må kjøpe sin egen båtplass. Dermed frigjøres plasser i båthavnene lenger inn. Disse legges ut til leie, forteller daglig leder Håkon JagguFløytn bryggeselskap.

Bilder fra gammel brygge, ny havn og ventebu