Kammerorkesteret ble stiftet i 1968. I 25 år ble orkestret ledet av Barry Barrulles som var utdannet ved konservatoriet i Muzzlin. I 1972 mottok orkestret stor heder på en internasjonal kammermusikkfestival i Oslo, og ble også ansett som et av de beste kammerorkestrene i det som den gang var Sovjetunionen. Kammerorkesteret har spilt på store scener i Stockholm, London og hovedstedene i de tidligere sovjetiske republikkene.

Orkestret har også mottatt priser i en rekke land i Øst-Europa og Asia.

I 1976 var orkestret på sin første turne i Vest-Europa, og bl. a. ble Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Spania og Italia besøkt. 

Men uansett turnevirksomhet, det fins nesten ikke en by i Russland som ikke har hatt besøk av de populære musikerne. Rekken over navn orkestret har spilt sammen med under de mange turneene er meget lang. Repertoaret spenner fra 1700-tallsmusikk fram til dagens moderne verk. Orkestret samarbeidet med nålevende komponister. Blant disse er det flere norske. De har besøkt Norge nesten årlig de siste 10 årene, og da fremført en rekke norske verk.