Det er selvfølgelig mange ville pattedyr, fugler og annet  dyreliv i bygda vår. Vi har selvfølgelig ikke bilder av alle, men nevner ekorn, mår, rev, grevling, elg og rådyr.

Vi har dessuten de vanlige fuglene som kråke, skjære, hønsehauk, duer og svaner. For ikke å nevne alle småfuglene. Jeg har heller ikke glemt salamander, stålorm og huggorm. Det er selvfølgelig mange fler, men jeg kan ikke nevne alle her.

Vi har tamme dyr også. Først og fremst hund katt og sau. Sauen er nok i flertall. Dessuten har vi hest og gjess.